Bankowość elektroniczna:


eBankNet:
https://ebank.bsilza.pl
eCorpoNet:
https://ecorponet.bsilza.pl/

Waluty wg NBP:

Kursy średnie

Tabela z dnia:

Menu dodatkowe

Towarzystwa tego typu i późniejsze spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe, które powstawały w poszczególnych zaborach...

Czytaj dalej...

Bank Spółdzielczy w Iłży oferuje usługi dewizowe oraz rachunki walutowe dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych ...

Czytaj dalej...

Pakiet "NA DZIEŃ DOBRY" - przeznaczony dla nowo pozyskanych klientów Banku, którzy prowadzą działalność gospodarczą...

Czytaj dalej...

W Banku Spółdzielczym w Iłży, jego Oddziałach i Filiach udzielane będą kredyty obrotowe dla rolników na zakup...

Czytaj dalej...

SWIFT (BIC) naszego Banku*: POLUPLPR                                                 IBAN to 26-cyfrowy numer rachunku...

Czytaj dalej...

Ubezpieczenie dla klientów posiadających kredyt odnawialny/obrotowy w rachunku bieżącym. Ubezpieczenie ...

Czytaj dalej...

Możesz zasilić konto Simplus, Tak Tak, POP, swoje lub bliskiej Ci osoby we wszystkich bankomatach Zrzeszenia Banku Polskiej...

Czytaj dalej...

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w naszym Banku. Zainteresowanych prosimy o przesłanie aplikacji ...

Czytaj dalej...

Bank Spółdzielczy w Iłży oferuje usługi dewizowe oraz rachunki walutowe dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych ...

Czytaj dalej...

Aktualności

Mając na uwadze należytą ochronę Środków zgromadzonych na rachunkach przypominamy o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas korzystania z bankowości elektronicznej.

 • nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku;

 • nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji danych (np.: identyfikatora, hasła) lub innych informacji - Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomoc a poczty elektronicznej;

 • zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony Banku rozpoczyna się od https://;
 • należy zawsze przed logowaniem  zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (dla kogo został wystawiony oraz odcisk certyfikatu), którego szczegóły dostępne są przez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki;

 • przed potwierdzeniem operacji należy upewnić się czy numer rachunku na który wysyłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta;

 • należny unikać przyklejania numerów rachunków (t/j używania funkcji kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v, ctrl+insert/shift+insert), zalecane jest ich ręczne wpisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo uważną kontrolę wklejanych danych;

 • nie należy przesyłać e-mailem żadnych danych osobistych typu: hasła, nr kart kredytowych, itp.

 • nie należy przechowywać nazw użytkownika i hasła dostępu w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom;

 • należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np.: w kawiarenkach, u znajomych);

 • należy na bieżąco aktualizować system operacyj oraz szczególnie narażone na ataki hakerskie oprogramowanie takie jak: przeglądarki internetowe, java, flash player, oraz oprogramowanie do obsługi plików pdf;

 • należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację;

 • instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególna ostrożność, a w szczególności nie należy instalować lub uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł;

 • należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia wyloguj;

 • w przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości elektronicznej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.
Czytaj dalej...

Odnośniki

 • BPS
 • Narodowy Bank Polski
 • Biuro Informacji Kredytowej
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • AMRON
 • Concordia