Promocyjny Kredyt na dowolny cel

Kredyt na dowolny cel

Zalety kredytu:

Maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać kwoty 100.000,00 zł oraz dwudziestokrotności miesięcznych dochodów
Okres spłaty do 36 miesięcy
Szybka decyzja kredytowa
Minimum formalności


Oprocentowanie:

- dla kredytów z okresem spłaty do 36 miesięcy: oprocentowanie stałe: 10,99%

Prowizja:

za udzielenie kredytu:3%

 

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania lub na spłatę innych kredytów w Banku lub w innych bankach, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie.


Źródłem dochodu Kredytobiorcy może być m.in.:

wynagrodzenie za pracę
renta/emerytura/świadczenie przedemerytalne
działalność rolnicza bądź gospodarcza