Rachunki powiernicze

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Rachunki powiernicze

Oferujemy dwa rozwiązania, dostosowane specjalnie do potrzeb firm deweloperskich: Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (OMRP) oraz Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (ZMRP).

Rachunki powiernicze pozwalają deweloperom spełnić nałożone przez ustawodawcę wymogi prawne oraz ułatwiają rozliczenia pieniężne z wieloma podmiotami. 

Dlaczego rachunki powiernicze?:

  • Pewność spełnienia wymogów ustawowych;
  • Budowanie wizerunku wiarygodnej firmy wśród potencjalnych nabywców;
  • Większa kontrola wpływających środków (indywidualne numery rachunków dla poszczególnych lokali);
  • Gwarancja bezpieczeństwa środków przeznaczonych na inwestycję;
  • Zabezpieczenie przed upadłością lub postępowaniem egzekucyjnym;
  • 2 rodzaje rachunków powierniczych do wyboru: OMRP i ZMRP;

 

Otwarty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (OMRP)

To rachunek powierniczy, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych związanych z konkretnym przedsięwzięciem deweloperskim. Posiadaczem rachunku jest deweloper, a powiernikiem - posiadacz rachunku uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi. Powierzający (nabywcy nieruchomości) deponują środki pieniężne na rachunku powierniczym na podstawie umowy deweloperskiej zawartej z powiernikiem.

Zamknięty Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy (ZMRP)


To rozwiązanie dedykowane deweloperom, którzy chcą sfinansować przedsięwzięcie ze środków własnych lub z kredytu. Kluczową zaletą Zamkniętego Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego jest wysoki stopień ochrony interesów nabywców. Wypłata całości środków deweloperowi następuje dopiero po przeniesieniu na nabywcę prawa będącego przedmiotem danej umowy deweloperskiej, czyli w praktyce - po otrzymaniu przez bank odpisu aktu notarialnego umowy przenoszącej na nabywcę prawo będące przedmiotem danej umowy deweloperskiej, w stanie wolnym od obciążeń, praw i roszczeń osób trzecich (z wyjątkiem obciążeń, na które wyraził zgodę nabywca).