Gwarancje BGK

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47
Gwarancje KFG - na podstawie umowy z portfelowej linii gwarancyjnej de minimis w ramach Krajowego Funduszu Gwarancyjnego podpisanej przez Bank BPS z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy, możemy oferować przedsiębiorcom kredyty obrotowe oraz inwestycyjne zabezpieczone gwarancjami KFG.

 

Czym jest Gwarancja de minimis?

Jest to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP). Gwarancja de minimis, nie stanowi dotacji pieniężnej i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy, nie rodzi żadnych skutków podatkowych.

Podstawowe zalety:

zwiększony zakres gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu 
brak pobierania prowizji należnej do zapłaty
maksymalny okres gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego
maksymalny okres gwarancji do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis)
Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS, US – ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. gwarancja może zostać udzielona Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie posiadał ich na dzień 1 lutego 2020 r. Zmiany obowiązują do 30 czerwca 2023 r. 

Ważne informacje

z gwarancji mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Unię Europejską 
z gwarancji skorzystać na zmienionych zasadach mogą wszyscy przedsiębiorcy należący do sektora MŚP
należy wypełnić wniosek o udzielenie gwarancji spłaty kredytu wraz z załącznikiem i złożyć go w banku
przedsiębiorcy poszkodowani podczas pandemii COVID-19 nie muszą składać żadnych dodatkowych oświadczeń ani dodatkowej dokumentacji potwierdzającej straty finansowe.

 

Więcej informacji na stronie internetowej BGK:

www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-de-minimis/