Kredyt inwestycyjny

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Kredyt inwestycyjny


Przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.


Zalety kredytu:
  • kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych (wkładu własnego) Kredytobiorcy
  • spłata kredytu na podstawie indywidualnie ustalonego harmonogramu
  • okres kredytowania do 20 lat
  • karencja w spłacie kapitału do 2 lat
  • karencja w spłacie odsetek do 1 roku
  • odsetki naliczane od wykorzystanej kwoty kredytu
    minimalna kwota kredytu 10.000,00 zł, natomiast maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej