Stopy Procentowe

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47
WIBID WIBOR W  KWIETNIU 2024    
     
średni WIBID 1M W/We KWIETNIU wyniósł 
5,64
 
średni WIBOR 1M W/We KWIETNIU wyniósł 
5,84
 
średni WIBID 3M W/We KWIETNIU wyniósł
5,66
 
średni WIBOR 3M W/We  KWIETNIU wyniósł 
5,86
 
średni WIBOR 1M W I KWARTALE 2024 wyniósł 
5,84
 
średni WIBOR 3M W I KWARTALE 2024 wyniósł 
5,86
 
średni WIBID 6M W/We KWIETNIU wyniósł 
5,67
 
średni WIBOR 6M W/We KWIETNIU wyniósł 
5,87
 
średni WIBOR 6M W I KWARTALE 2024 wyniósł 
5,85
 
średni WIBOR 12M W I KWARTALE 2024 wyniósł 
5,84
 
średni WIBID 12M W/We KWIETNIU wyniósł
5,66
 
średni WIBOR 12M W/We KWIETNIU wyniósł
5,86
 

 


stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 5,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej;

Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym  tj. 22,50%.