Stopy Procentowe

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47
 1. średni WIBID 1M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 5,67
 2. średni WIBOR 1M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 5,87
 3. średni WIBID 3M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 5,48
 4. średni WIBOR 3M w miesiącu WRZEŚNIU wyniósł 5,68
 5. średni WIBOR 1M w III KWARTALE 2023 wyniósł 6,65
 6. średni WIBOR 3M w III KWARTALE 2023 wyniósł 6,50
 7. średni WIBID 6M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 5,38
 8. średni WIBOR 6M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 5,58
 9. średni WIBOR 6M w III KWARTALE 2023 wyniósł 6,38
 10. średni WIBOR 12M w III KWARTALE 2023 wyniósł 6,35
 11. średni WIBID 12M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 5,35
 12. średni WIBOR 12M w miesiącu PAŹDZIERNIKU wyniósł 5,55

 


stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;

stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;

stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;

stopa redyskonta weksli 5,80% w skali rocznej;

stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej;

Od zadłużenia przeterminowanego Bank nalicza odsetki za opóźnienie w spłacie w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych w stosunku rocznym  tj. 22,50%.