300+

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Program Dobry Start - wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

Wnioski mogą składać rodzice uczniów:

  • w wieku do 20 lat
  • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), bez względu na dochód rodziny.

 

Aby otrzymać wsparcie, nalezy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń społecznych. 

Wnioski o świadczenie dobry start mozna składaż do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłaty przyznanego świadczenia będą odbyważ się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. 

 

Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi można znaleźć na PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek) – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Ubezpieczony] lub [Świadczeniobiorca], a następnie wybierz [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Ważne
Na portalu PUE ZUS znajdzie się cała korespondencja z ZUS w sprawie Twojego wniosku o świadczenie 300+ (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).

Pomoc można otrzymać: