500+

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Nowe zasady składania wniosków

Świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” przysługuje na dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. 

Jeden wspólny wniosek na wszystkie dzieci

Jeżeli masz przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci złóż wspólny wniosek. Otrzymasz wtedy prawo do świadczenia na dziecko (na które obecnie nie pobierasz 500 +)

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć Wniosek o świadczenie „Rodzina 500+”, musisz mieć dostęp do bankowości internetowej eBankNet.

Otrzymasz go m.in. po otwarciu konta osobistego.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 roku, rodzic dziecka, na które do tej pory nie pobierał tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca do 30 września. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września składają jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Ważne daty

Wypłata świadczenia i wyrównania, zależą od miesiąca, w którym zostanie złożony Wniosek:

  • do końca sierpnia – świadczenie, z wyrównaniem od lipca, otrzymasz najpóźniej do 31 października
  • we wrześniu – świadczenie, z wyrównaniem od lipca, otrzymasz najpóźniej do dnia 30 listopada
  • w październiku – świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, otrzymasz najpóźniej do dnia 31 grudnia
  • w listopadzie – świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, otrzymasz najpóźniej do dnia 31 stycznia
  • od 1 grudnia do 31 stycznia – świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, otrzymasz najpóźniej do dnia 29 lutego

 

O PROGRAMIE DOBRY START

Dobry Start to rządowy program wsparcia, w ramach którego rodziny otrzymają raz w roku dla każdego rozpoczynającego rok szkolny dziecka jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną w wysokości 300 zł. Wypłata świadczenia nie zależy od posiadanego przez daną rodzinę dochodu.

  • Świadczenie przysługuje uczniom do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie otrzymają również dzieci sześcioletnie jeśli rozpoczęły naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej
  • Świadczenie nie przysługuje dzieciom, które w roku szkolnym 2020/2021 idą do przedszkola lub tzw. "zerówki"
  • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia
  • Wniosek o świadczenie można składać online od 1 lipca do 30 listopada


Więcej informacji o świadczeniu Dobry Start znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  https://www.mpips.gov.pl/dobrystart


Kiedy otrzymasz świadczenie?

Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry Start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej do 30 września br.

Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry Start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku

Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej.

Składanie wniosku

Bank Spółdzielczy w Iłży umożliwia złożenie wniosku Dobry Start online w bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale Banku nie jest możliwe. Złożenie wniosku jest całkowicie bezpłatne.

Wniosek znajdziesz po zalogowaniu się do bankowości internetowej wybierając z menu PROGRAM 300/500 PLUS

Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty wcześniej przygotuj ich skany.

Zwróć szczególną uwagę na podawany przez Ciebie we wniosku adres zamieszkania, ponieważ na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego Organu prowadzącego postępowanie w gminie. UWAGA: Adres zamieszkania nie musi być zgodny z adresem zameldowania.Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć tylko w swoim imieniu. Nie ma możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
Wysłany wniosek Dobry Start można pobrać w formie PDF tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie wysłania wniosku zostanie wysłane na Twój adres e-mail.

Bank nie weryfikuje pod względem formalnym i merytorycznym danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za pośrednictwem którego wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.

Po przesłaniu wniosku, w bankowości internetowej status wniosku możesz sprawdzić wybierając z menu PROGRAM 300/500 PLUS, a następnie ZOBACZ STATUS ZŁOŻONEGO WNIOSKU. Prezentowane statusy to:

- Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.
- Dostarczony – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.
- Błąd dostarczenia – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia, należy go złożyć ponownie.

Instrukcja składania wniosku w bankowości internetowej eBankNet

Złożenie wniosku

Zaloguj się do bankowości internetowej eBankNet, wybierz z menu PROGRAM 300/500 PLUS, wypełnij wniosek o świadczenie Dobry Start zgodnie z dalszymi wskazówkami.

Rejestracja wniosku

Wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia. Następnie na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) wniosku.

Rozpatrzenie wniosku

Organ prowadzący w Gminie program Dobry Start dokonuje analizy otrzymanego wniosku o świadczenie.

Wypłata świadczenia

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez właściwy Organ otrzymasz jednorazową wypłatę świadczenia w ramach programu Dobry Start na rachunek bankowy wskazany we wniosku.