Karta debetowa Visa Classic EURO

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Karta debetowa Visa Classic EURO


Dzięki  karcie debetowej Visa Classic Euro nie musisz zabierać ze sobą waluty Euro za granicę, a dostęp do pieniędzy masz cały czas.

SZCZEGÓŁY:

międzynarodowa karta płatnicza typu on-line przeznaczona dla posiadaczy kont osobistych (osób fizycznych)  wydawana na 5 lat i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, roku podanego na awersie karty dostęp do konta on-line umożliwia kontrolowanie aktualnego jego stanu   środki, które wpływają na rachunek klienta w tej samej chwili są do jego dyspozycji umożliwia dokonywanie transakcji w kraju i zagranicą karta wyróżnia się brakiem przewalutowania przy wykonywaniu płatności w tej walucie nawet na etapie autoryzacji  (blokady środków). Oznacza to, że wypłacona przy użyciu karty kwota nie podlega żadnym przeliczeniom i podczas zakupów w walucie Euro może zostać wydatkowana bez obawy, że ryzyko kursowe wpłynie na ewentualną odmowę np. z tytułu zbyt niskiej kwoty środków dostępnych.  natomiast wszystkie transakcje zrealizowane przez klientów w walucie innej niż Euro zostaną w celu rozliczenia na rachunku klienta przewalutowane przez Visa na Euro po kursie Visa z dnia rozliczenia transakcji.

KORZYŚCI:

komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku walutowym w euro, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze możliwość dokonywania w kraju i w strefie euro transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat bezpieczeństwo środków na rachunku – każda transakcja dokonywana przy pomocy karty jest potwierdzana numerem PIN lub podpisem możliwość dokonywania transakcji w internecie bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków  w bankomatach realizujących tę usługę możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

Zastrzeganie kart:

Związek Banków Polskich uruchomił jeden numer dla klientów wszystkich banków.

Dzwoniąc pod 828 828 828 zostaniemy połączeni z infolinią naszego banku. System poprosi nas o wypowiedzenie nazwy banku, który wydał kartę, a którą chcemy zablokować.

W przypadku utraty karty (zagubienia lub kradzieży), a także wejścia w posiadanie kodu PIN przez osoby niepowołane, należy bezzwłocznie dokonać zastrzeżenia karty powiadamiając Contact Center Banku BPS S.A

  • 0 801 321 456 (opłata za połączenie w/g taryfy operatora)
  • + 48 86 215 50 50 (opłata za połączenie w/g taryfy operatora)
  • fax: + 48 86 215 50 51

Kontakt możliwy jest również drogą emailową: kontakt@bankbps.pl

Dokonując telefonicznego zastrzeżenia karty należy podać dane pozwalające na identyfikację karty, która ma być zastrzeżona oraz niezwłocznie potwierdzić zastrzeżenie w placówce banku w formie pisemnej.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia należy w ciągu 7 dni kalendarzowych złożyć pisemne potwierdzenie tej operacji w jednostce organizacyjnej Banku Spółdzielczego w Iłży, która wydała kartę. Od momentu zastrzeżenia karty Bank Spółdzielczy w Iłży ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.