Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym


Ma charakter kredytu nieodnawialnego i przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności rolniczej, a w szczególności na finansowanie:

 • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych
 • zabezpieczenia płatności z tytułu akredytywy
 • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług
 • podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta
 • terminowych rozliczeń z tytułu podatków oraz terminowych rozliczeń z pracownikami
 • kredyt obrotowy może być również udzielony z przeznaczeniem na spłatę (refinansowanie) zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego w innym banku

Zalety kredytu:
 • minimum formalności
 • szybka decyzja
 • spłata kapitału kredytu może następować w zależności od możliwości płatniczych Klienta
 • możliwość częściowej lub całkowitej spłaty przed terminem
 • minimalna kwota kredytu 1.000,00 zł, natomiast maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej
 • długi okres spłaty: do 36 miesięcy
 • oprocentowanie stałe lub zmienne