Gwarancje AGRO

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Gwarancja AGRO - na podstawie podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy portfelowej linii gwarancyjnej FGR, możemy oferować rolnikom/przetwórcom rolnym kredyty inwestycyjne oraz obrotowe zabezpieczone gwarancjami AGRO.

 

Podstawowe zalety
 • szeroki zakres gwarancji - do 80 % kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą publiczną lub pomocą de minimis
 • długi okres obowiązywania gwarancji dla kredytów  obrotowych: odnawialnych 39 miesięcy, nieodnawialnych 51 miesięcy
 • długi okres obowiązywania gwarancji dla kredytów inwestycyjnych: 183 miesiące albo 120 miesięcy (dla pomocy de minimis)
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji
 • maksymalna kwota gwarancji do 5 mln (rolnik) lub 10 mln (przetwórca)
Ważne informacje
 • z gwarancji mogą skorzystać przedsiębiorcy działający w sektorze rolnym 
 • środki z kredytu zabezpieczonego gwarancją można przeznaczyć inwestycje w gospodarstwach rolnych lub przetwórstwie i marketingu produktów rolnych i nierolnych
  - jeśli jesteś rolnikiem możesz z kredytu sfinansować koszty inwestycji w gospodarstwie rolnym
  - jeśli jesteś przetwórcą możesz z kredytu sfinansować koszty inwestycji w przetwórstwo lub marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych
 • gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne lub obrotowe w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych)
 • w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP, BGK wprowadził:
  - możliwość obejmowania gwarancją AGRO kredytów obrotowych nieodnawialnych oraz kredytów obrotowych odnawialnych, w tym kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych podmiotom działającym w sektorze rolnym (producentom podstawowym oraz przetwórcom lub wprowadzającym do obrotu produkty rolne lub nierolne) z przeznaczeniem na bieżące finasowanie działalności gospodarczej niepowiązanej z realizacją inwestycji wspieranej ze środków EFRROW

       - dopłaty do oprocentowania kredytów obrotowych zabezpieczonych gwarancją AGRO w wysokości 5 punktów procentowych dla kredytów udzielonych po 1 lipca 2022 r.


Więcej informacji na stronie internetowej BGK: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/pakiet-pomocy-bgk/systemy-gwarancji/gwarancja-dla-sektora-rolnego/#c9465