Kredyt rewolwingowy

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Kredyt rewolwingowy


Jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb charakteryzujących się powtarzalnymi cyklami gospodarczymi lub sezonowością, które wynikają z prowadzenia działalności rolniczej Kredytobiorcy, który jest stałym Klientem Banku.

Kredyt rewolwingowy jest udzielany na finansowanie:

  1. bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą, a przede wszystkim związanych z zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, finansowaniem zapasów, rozliczeń międzyokresowych należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizację płatności zobowiązań podatkowych;
  2. podatku VAT wynikającego z realizowanej inwestycji Klienta;
  3. spłaty zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego.

Zalety kredytu
  • kredyt krótkoterminowy, odnawialny w trakcie trwania umowy kredytu
  • nie wymaga się dokumentowania celowości wykorzystania kredytu
  • uproszczone procedury przyznawania kredytu
  • szybki dostęp do przyznanych środków