Kredyt gotówkowy

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Kredyt gotówkowy przeznaczony jest dowolnych cel

Zalety kredytu:

  • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać kwoty 255 550,00 zł oraz dwudziestokrotności miesięcznych dochodów
  • okres spłaty do 120 miesięcy
  • szybka decyzja kredytowa
  • minimum formalności


Oprocentowanie:

  •  dla kredytów z okresem spłaty do 2 lat : oprocentowanie stałe: 10,99%
  • z okresem spłaty powyżej 2 lat: oprocentowanie zmienne stanowiące dwukrotność wysokości odsetek ustawowych

(odsetki ustawowe to suma stopy referencyjnej NBP i 3,50 p.p.)

Prowizja:

za udzielenie kredytu:
4% nie mniej niż 100,00 zł dla posiadaczy rachunku ROR

5% nie mniej niż 100,00 zł dla pozostałych osób

za rozpatrzenie wniosku 100,00 zł

 

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych Kredytobiorcy z wyłączeniem finansowania działalności gospodarczej i rolniczej, bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania lub na spłatę innych kredytów w Banku lub w innych bankach, z wyłączeniem kredytów zabezpieczonych hipotecznie.


Źródłem dochodu Kredytobiorcy może być m.in.:

wynagrodzenie za pracę
renta/emerytura/świadczenie przedemerytalne
działalność rolnicza bądź gospodarcza