Kredyt mieszkaniowy

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Zalety kredytu:

okres kredytowania - nawet do 25 lat - dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania do 35 lat
karencja w spłacie kapitału kredytu na okres nie dłuższy niż 24 miesiące z możliwością wydłużenia do 36 miesięcy
minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10 000,00 zł, a maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy, celu kredytowania i wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać kwoty 2 000 000,00 zł
minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub w cenie nabycia nieruchomości wynosi minimum 20%
szybka decyzja kredytowa
indywidualne podejście do każdego Klienta


Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony m.in. na:

- zakup działki budowlanej, lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego

- zakup, zamianę, zmianę prawa do lokalu

- budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie, remont domu jednorodzinnego

-spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego

- zakup mieszkania/domu od dewelopera

- wykończenie/remont mieszkania

Oprocentowanie:

- zmienne: w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3 M powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości do 3,50 p.p.

- okresowo stałe w wysokości 8,35 p.p. obowiązujące przez 5 lat (po 5 latach WIBOR 3M plus marża do 3,50 p.p.)

Prowizja:

za udzielenie kredytu:
Od 1,5% do 3,50% min 300,00 zł

za rozpatrzenie wniosku 150,00 zł
Źródłem dochodu Kredytobiorcy może być m.in.:

wynagrodzenie za pracę
renta/emerytura/świadczenie przedemerytalne
działalność rolnicza bądź gospodarcza

 

Wakacje Kredytowe 2024

Wakacje Kredytowe 2024 wzór wniosku