Kredyt konsolidacyjny

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,55 4,83
USAUSD 4,24 4,50
GBPGBP 5,14 5,50
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,59 4,80
USAUSD 4,27 4,47
GBPGBP 5,17 5,47

Kredyt przeznaczony na spłatę posiadanych kredytów i pożyczek.


Zalety kredytu:

 • wygoda - nie musisz pamiętać o spłacaniu kilku zobowiązań w różnych terminach na różne rachunki bankowe - spłacasz tylko jeden kredyt
 • okres kredytowania - nawet do 25 lat - dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania do 30 lat
 • minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10 000,00 zł, a maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać kwoty 2 000 000,00 zł
 • dodatkowo Klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel, jednak nie więcej niż 100.000,00 zł.

 

Kredyt może być przeznaczony na spłatę następujących zobowiązań:

 • kredyt / pożyczka gotówkowa
 • kredyt / pożyczka samochodowa
 • limit w karcie kredytowej
 • limit w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym
 • kredyt / pożyczka hipoteczna
 • kredyt mieszkaniowy (przy łącznym spełnieniu następujących warunków: kredyt został w całości wypłacony, inwestycja zrealizowana, a Kredytobiorca posiada prawo własności, w tym współwłasności, (użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej) do nieruchomości);
 • kredyt studencki
 • kredyt/pożyczka udzielony przez zakład pracy
 • w tym zobowiązań zaciągniętych wobec Banku Spółdzielczego w Iłży


Oprocentowanie:

 • zmienne: w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3 M powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości do 5,00 p.p.
 • okresowo stał w wysokości 10,35 p.p. obowiązujące przez 5 lat (po 5 latach WIBOR 3M plus marża do 5,00 p.p.)

 

Prowizja:

 • za udzielenie kredytu: Od 3,00% do 4,00% min 500,00 zł
 • za rozpatrzenie wniosku 150,00 zł


Źródłem dochodu Kredytobiorcy może być m.in.:

 • wynagrodzenie za pracę
 • renta/emerytura/świadczenie przedemerytalne
 • działalność rolnicza bądź gospodarcza