Uniwersalny kredyt hipoteczny

Kredyt może być przeznaczony na dowolny cel i nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków.

Zalety kredytu:

 • okres kredytowania - nawet do 25 lat - dopuszcza się możliwość wydłużenia okresu kredytowania do 30 lat
 • minimalna kwota kredytu nie może być niższa niż 10 000,00 zł, a maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać kwoty 2 000 000,00 zł
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • szybka decyzja kredytowa
 • indywidualne podejście do każdego Klienta
 • minimum formalności
 • środki kredytowe możesz przeznaczyć na dowolny cel, bez konieczności dokumentowania

Oprocentowanie:

 • zmienne: w oparciu o stawkę bazową WIBOR 3 M powiększoną o stałą marżę Banku w wysokości do 5,00 p.p.
 • okresowo stał w wysokości 11,96 p.p. obowiązujące przez 5 lat (po 5 latach WIBOR 3M plus marża do 5,00 p.p.)

 

Prowizja:

 • za udzielenie kredytu: Od 2,5% do 4,00% min 300,00 zł
 • za rozpatrzenie wniosku 150,00 zł


Źródłem dochodu Kredytobiorcy może być m.in.:

 • wynagrodzenie za pracę
 • renta/emerytura/świadczenie przedemerytalne
 • działalność rolnicza bądź gospodarcza